Directe links
 
     

Welkom bij Equilibrium


Over ons

 

Met de oprichting van vereniging Equilibrium in 2005 heeft een aantal jongemannen zich verenigd.

 

Hun doelen zijn persoonlijke groei van de leden, het bevorderen van onderlinge vriendschap en samenwerking alsook het bevorderen van gemeenschapszin.

 

Om die doelen te bereiken organiseert Equilibrium zo’n tien keer per jaar een verenigingsavond, waarvoor meestal een externe spreker wordt uitgenodigd. Op die manier wordt de leden inzicht gegeven in de wijze waarop anderen zich zowel persoonlijk als in hun beroep ontplooien. Regelmatig staat bezinning op maatschappelijke vraagstukken centraal tijdens de verenigingsavonden.

 

Onderlinge verbondenheid, samenwerking, wederzijds begrip en respect kenmerken de activiteiten van Equilibrium. Ook organiseert Equilibrium jaarlijks een service-project.

 

De leden van Equilibrium delen een protestants-christelijke levensovertuiging.